Oferta PZHG - 2017

Mały grant - oferta PZHG

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w dniu 13 lutego br., na okres 7 dni - zgodnie z art. 19 a pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.swierklany.pl, ofertę Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych/Oddział Rybnik 2 - Świerklany na wykonanie zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowych i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Oferta złożona została w trybie tzw. „małego grantu” i nosi tytuł: „Podtrzymywanie tradycji – organizacja zawodów sportowych gołębi pocztowych w celu wyłonienia najlepszych hodowców Gminy Świerklany”.
Uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia uwag (dostępny poniżej), na adres mailowy rip@swierklany.pl lub pocztowy: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (liczy się data wpływu pisma), do dnia 20 lutego br.

 

Informacja dotycząca oferty PZHGP

W odpowiedzi na złożoną w trybie „małego grantu” ofertę Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych/Oddział Rybnik 2 - Świerklany na wykonanie zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowych i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (tytuł projektu: „Podtrzymywanie tradycji – organizacja zawodów sportowych gołębi pocztowych w celu wyłonienia najlepszych hodowców Gminy Świerklany”) informujemy, że w wyznaczonym terminie , tj. od 13 do 20 lutego br. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie podpisana zostanie z wnioskodawcą umowa na udzielenie dotacji w wysokości 2 tys. zł. 

Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany o przyznaniu MG - 2 tys. zł

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2017 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 424
24 lutego 2017 13:40 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
13 lutego 2017 12:03 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
13 lutego 2017 12:02 (Grzegorz Nogły) - Dodanie nowej zakładki.