Oferta TF 13 Scorpion - 2017

Mały grant - oferta TF 13 SCORPION

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w dniu 17 lutego br., na okres 7 dni - zgodnie z art. 19 a pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.swierklany.pl, ofertę Stowarzyszenia TF 13 SCORPION na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta złożona została w trybie tzw. „małego grantu” i nosi tytuł: „Organizacja II Pikniku Militarnego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Jankowicach”.

Uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia uwag (dostępny poniżej), na adres mailowy rip@swierklany.pl lub pocztowy: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (liczy się data wpływu pisma), do dnia 24 lutego br.

 

Informacja dotycząca ofert złożonych w ramach małego grantu

W odpowiedzi na złożone w trybie „małego grantu” oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: ofertę Stowarzyszenia TF 13 SCORPION (tytuł projektu: „Organizacja II Pikniku Militarnego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Jankowicach”) oraz ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. L. Holesza w Świerklanach INICJATYWA (tytuł projektu: „Z Holeszakami aktywnie po zdrowie – edycja 3”), informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. od 17 do 24 lutego br. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie podpisane zostaną z wnioskodawcami umowy na udzielenie dotacji w wysokości 6,5 tys. zł - TF 13 SCORPION oraz 6 tys. zł – Stowarzyszenie INICJATYWA. 

Zarządzenie Wójta Gminy 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2017 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 348
27 lutego 2017 15:32 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
16 lutego 2017 14:58 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
16 lutego 2017 14:57 (Grzegorz Nogły) - Dodanie nowej zakładki.