Oferta Flybag Challenge - 2017

Informacja dotycząca oferty złożonej w ramach małego grantu

W odpowiedzi na ofertę pt. „Flybag Challenge”, złożoną przez Stowarzyszenie Nauki i Rozwoju Sportów Ekstremalnych „360 stopni” w ramach tzw. małego grantu i dotyczącą zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. od 25 maja do 1 czerwca br. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie podpisana zostanie z wnioskodawcą umowa na udzielenie dotacji w wysokości 2,5 tys. zł. 

 

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w dniu 25 maja br., na okres 7 dni - zgodnie z art. 19 a pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.swierklany.pl, ofertę Stowarzyszenia nauki i rozwoju sportów ekstremalnych 360 stopni na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta złożona została w trybie tzw. „małego grantu” i nosi tytuł: „Flybag Challenge”. Uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia uwag (dostępny poniżej), na adres mailowy rip@swierklany.pl lub pocztowy: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (liczy się data wpływu pisma), do dnia 1 czerwca br.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 341
05 czerwca 2017 19:36 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2017 10:35 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2017 10:33 (Grzegorz Nogły) - Dodanie nowej zakładki.