Oferta Stowarzyszenia JAN

Informacja dotycząca oferty złożonej w ramach małego grantu

W odpowiedzi na ofertę dot. organizacji Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pn. „Gmina Świerklany w malarstwie”, złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji „JAN” w ramach tzw. małego grantu i dotyczącą zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. od 24 lipca do 31 lipca br. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie podpisana zostanie z wnioskodawcą umowa na udzielenie dotacji w wysokości 8,5 tys. zł. 

Zarządzenie - MG 

 

Mały grant - oferta dot. organizacji Międzynarodowego Pleneru Malarskiego

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w dniu 24 lipca br., na okres 7 dni - zgodnie z art. 19 a pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.swierklany.pl, ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji „JAN” na wykonanie zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oferta złożona została w trybie tzw. „małego grantu” i nosi tytuł: „Gmina Świerklany w malarstwie”.
Uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia uwag (dostępny poniżej), na adres mailowy rip@swierklany.pl lub pocztowy: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (liczy się data wpływu pisma), do dnia 31 lipca br.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2017 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 321
04 sierpnia 2017 10:48 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
24 lipca 2017 10:46 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
24 lipca 2017 10:46 (Grzegorz Nogły) - Dodanie nowej zakładki.