Oferta Flybag Challenge 2018

Informacja dotycząca oferty złożonej w ramach małego grantu

W odpowiedzi na ofertę dot. organizacji Flybag Challenge, złożoną przez Stowarzyszenie Nauki i Rozwoju Sportów Ekstremalnych „360 stopni” w ramach małego grantu (działanie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej), informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. od 5.06 do 12.06 br. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie podpisana zostanie z wnioskodawcą umowa na udzielenie dotacji w wysokości 3500 zł.

Zarządzenie o przyznaniu dotacji w ramach MG

 

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w dniu 5.06 br., na okres 7 dni - zgodnie z art. 19 a pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.swierklany.pl, ofertę Stowarzyszenia Nauki i Rozwoju Sportów Ekstremalnych „360 stopni” na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu i nosi tytuł: „Flybag Challenge”.

Uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia uwag (dostępny poniżej), na adres mailowy rip@swierklany.pl lub pocztowy: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (liczy się data wpływu pisma), do dnia 12 czerwca br.


oferta MG Flybag Challenge.pdf

formularz zgłaszania uwag.docx

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Majtyka
Ilość wyświetleń: 229
18 czerwca 2018 09:36 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
05 czerwca 2018 09:50 (Andrzej Majtyka) - Zmiana treści zakładki.
05 czerwca 2018 09:49 (Andrzej Majtyka) - Zmiana treści zakładki.