Oferta Stowarzyszenie JAN

Mały grant - oferta dot. organizacji Międzynarodowego Pleneru Malarskiego

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w dniu 12 czerwca br., na okres 7 dni - zgodnie z art. 19 a pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.swierklany.pl, ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji „JAN” na wykonanie zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oferta złożona została w trybie tzw. „małego grantu” i nosi tytuł: „Gmina Świerklany w malarstwie”.

Uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia uwag (dostępny poniżej), na adres mailowy rip@swierklany.pl lub pocztowy: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (liczy się data wpływu pisma), do dnia 19 czerwca br.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2018 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 185
21 czerwca 2018 15:50 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
21 czerwca 2018 15:46 (Grzegorz Nogły) - Dodanie nowej zakładki.