oferta TF 13 Scorpion 2019

Mały grant - oferta dot. organizacji VI Zawodów Sportowo-Obronnych
Wójt Gminy Świerklany informuje, że w dniu 30.04 br., na okres 7 dni - zgodnie z art. 19 a pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.swierklany.pl, ofertę Stowarzyszenia TF 13 SCORPION na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu i nosi tytuł: „Organizacja VI Zawodów Sportowo-Obronnych w 90 rocznicę wybuchu II wojny światowej”.
Uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia uwag (dostępny poniżej), na adres mailowy rip@swierklany.pl lub pocztowy: Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany (liczy się data wpływu pisma), do dnia 9 maja br.

Oferta TF 13 SCORPION

Formularz zgłaszania uwag

 

Informacja dotycząca oferty złożonej w ramach małego grantu
W odpowiedzi na ofertę dot. organizacji VI Zawodów Sportowo-Obronnych w 90 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, złożoną przez Stowarzyszenie TF 13 SCORPION w ramach małego grantu (działanie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej), informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. od 30.04 do 9.05.2019 r. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie podpisana zostanie z wnioskodawcą umowa na udzielenie dotacji w wysokości 3170 zł.


Zarządzenie o przyznaniu dotacji w ramach MG

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2019 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Majtyka
Ilość wyświetleń: 75
14 maja 2019 14:27 (Damian Chojecki) - Zmiana treści zakładki.
14 maja 2019 14:26 (Damian Chojecki) - Zmiana treści zakładki.
14 maja 2019 14:25 (Damian Chojecki) - Zmiana treści zakładki.