Program Współpracy

Informacja o wynikach konsultacji

W dniach od 17 do 23 października br. przeprowadzone zostały konsultacje projektów uchwał w sprawie określenia wysokości podatków na 2014 rok, zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania związane z ochroną środowiska oraz przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na przyszły rok.

Społecznym konsultacjom poddane zostały następujące uchwały:

- Uchwała Nr 211/XXX/13 w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2014 rok

- Uchwała Nr 212/XXX/13 w sprawie opłaty targowej na 2014 rok

- Uchwała Nr 213/XXX/13 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok

- Uchwała Nr 214/XXX/13 w sprawie podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr 215/XXX/13 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2014 rok

- Uchwała Nr 216/XXX/13 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji na podatek

- Uchwała Nr 221/XXX/13 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

- Uchwała Nr 219/XXX/13 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. Projekty uchwał w przedstawionej formie trafią pod obrady na najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany. 

 

Program współpracy na rok 2014

- Zarządzenie o konsultacjach dot. programu współpracy

- uchwała dot. przyjęcia programu

 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Świerklany z wykonania programu współpracy Gminy Świerklany z organziacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzcymi działałność pożytku publicznego w 2012 roku

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2011 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 2714
24 października 2013 09:59 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
17 października 2013 11:16 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
09 kwietnia 2013 15:27 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.