Pożytek na 2012 rok

Rozstrzygnięto konkurs na organizację kolonii
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs pożytku publicznego na organizację kolonii profilaktyczno-terapeutycznych, 5 czerwca br. obradował Zespół ds. oceny wniosków z zakresu pożytku publicznego w Gminie Świerklany, który rekomendował władzom gminy do dofinansowania dwie oferty. Poniżej przedstawiamy podpisane w tej sprawie Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany.

Konkurs na organizację kolonii letnich
Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – ORGANIZACJĘ KOLONII LETNICH.
Oferty w sprawie organizacji kolonii letnich dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym z terenu gminy Świerklany można składać do końca maja br. (31.05). Szczegóły - poniżej.
 
 
 
Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2012 rok w dziedzinach: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Działanie na rzecz kultury, oświaty i rekreacji; Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; Podtrzymywanie tradycji narodowych i pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do 12 grudnia br. Szczegóły - poniżej.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2011 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 1413
08 czerwca 2012 21:57 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
09 maja 2012 15:10 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
09 maja 2012 13:26 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.