Pożytek do 2011 roku

Konkurs na organizację kolonii letnich

 

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

 

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2009 roku, pod nazwą: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”.

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku. - Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku. - Podtrzymywanie tradycji narodowych i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku. - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

 

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku. - Przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez naukę, edukację, oświatę i wychowanie.

 

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku. - Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

 


 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 


USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego

 


Wzór oferty na realizacje zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór umowy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2011 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 1565
21 listopada 2011 15:09 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
21 listopada 2011 15:09 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
21 listopada 2011 15:08 (Grzegorz Nogły) - Dodanie nowej zakładki.