Mały Grant 2013 - "Pomagamy zwierzętom"

Informacja w sprawie oferty MG

W odpowiedzi na złożoną w trybie „Małego grantu” ofertę Żorskiego Stowarzyszenia dla Zwierząt na wykonanie zadania z zakresu działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – tytuł projektu: „Pomagamy zwierzętom”, informujemy, że w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna opinia/zapytanie. Wnioskujące o dotację w wysokości 700 zł, Stowarzyszenie zobowiązane zostanie do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. 

 

 

Wójt Gminy Świerklany informuje, iż zgodnie z art. 19 a ust. 3 znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UG Świerklany ofertę Żorskiego Stowarzyszenia dla Zwierząt na wykonanie zadania z zakresu działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Oferta złożona została w trybie tzw. „Małego grantu” i nosi tytuł: „Pomagamy zwierzętom”. Uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty można składać na adres mailowy rip@swierklany.pl lub pocztowy: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (liczy się data wpływu pisma) do dnia 11 października br. 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2013 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 845
14 października 2013 09:28 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
07 października 2013 13:29 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
07 października 2013 13:28 (Grzegorz Nogły) - Dodanie nowej zakładki.