Mały grant 2014 – oferta Stowarzyszenia "Jan"

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w dniu 27 maja br., na okres siedmiu dni - zgodnie z art. 19 a ust. 3 znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na stronie głównej Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UG Świerklany ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji „Jan” na wykonanie zadania z zakresu działania na rzecz kultury, oświaty i rekreacji.

 

Oferta złożona została w trybie tzw. „Małego grantu” i nosi tytuł: „Organizacja pleneru malarskiego – Letnia przygoda z pędzlem w Świerklanach”.

Uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty można składać na adres mailowy rip@swierklany.pllub pocztowy: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (liczy się data wpływu pisma) do dnia 3 czerwca br.

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji „Jan” dostępna jest tutaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2014 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 2276
27 maja 2014 11:44 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2014 11:43 (Grzegorz Nogły) - Dodanie nowej zakładki.