Pożytek na 2016 rok

POŻYTEK PUBLICZNY – otwarte konkursy ofert

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Oferty należy składać do 9 grudnia br. Szczegóły - poniżej. 

 

Zarządzenie -  nabór przdstawicieli III sektora do Zespołu ds. oceny wniosków z pożytku publicznego na rok 2016

Ogłoszenie o wynikach naboru

Do dnia 9 grudnia br. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogły zgłaszać kandydatów do udziału w pracach Zespołu ds. oceny wniosków z zakresu pożytku publicznego w Gminie Świerklany na rok 2016 r. Nabór kandydatów został przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.207.2015 Wójta Gminy Świerklany z dn. 19.11.2015 r., w celu spełnienia ustawowych wymogów w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, przewidujących możliwość udziału przedstawicieli III sektora w pracach komisji przy otwartych konkursach ofert.

Informujemy, że w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Świerklany naboru nie wpłynęła żadna kandydatura.  

 

POŻYTEK PUBLICZNY – wyniki otwartych konkursów ofert

Znane są kwoty dotacji, jakie organizacje pozarządowe otrzymają w 2016 r. z budżetu Gminy Świerklany na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umów ze wskazanymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Świerklany, podmiotami.

 

Poszukiwani kandydaci do Zespołu ds. oceny wniosków w 2016 r.

W celu spełnienia ustawowych wymogów w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, przewidujących możliwość udziału przedstawicieli III sektora w pracach komisji przy otwartych konkursach ofert, Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór do Zespołu ds. oceny wniosków z zakresu pożytku publicznego w Gminie Świerklany w 2016 r.

 

Ogłoszenie o wynikach naboru

Do dnia 4.03.2016 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogły zgłaszać kandydatów do udziału w pracach Zespołu ds. oceny wniosków z zakresu pożytku publicznego w Gminie Świerklany w 2016 r. Nabór kandydatów został przeprowadzony w celu spełnienia ustawowych wymogów w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, przewidujących możliwość udziału przedstawicieli III sektora w pracach komisji przy otwartych konkursach ofert.

Informujemy, że w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Świerklany naboru nie wpłynęła żadna kandydatura. 


Konkurs na organizację kolonii letnich w 2016 roku

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – ORGANIZACJĘ KOLONII LETNICH w 2016 roku.
Oferty w sprawie organizacji kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Świerklany należy składać do dnia 11 marca br. Szczegóły - poniżej.

Zarządzenie Nr W.0050.50.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" - organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych w 2016 roku

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2015 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 4487
24 marca 2016 14:41 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
07 marca 2016 09:01 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
16 lutego 2016 10:24 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.