Klub Kolarski Świerklany 2016

W odpowiedzi na złożoną w trybie „małego grantu” ofertę Stowarzyszenia Sportowego KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tytuł projektu: Organizacja Maratonu MTB w Gminie Świerklany), informujemy, że w wyznaczonym terminie , tj. od 1 do 8 sierpnia 2016 r. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia.
W najbliższym czasie podpisana zostanie ze Stowarzyszeniem umowa na udzielenie dotacji w wysokości 5 tys. zł.


Zarządzenie Nr W.0050.113.2016 w sprawie udzielenia dotacji w formie tzw. "małego grantu" na realizację zadania publicznego Gminy Świerklany z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Mały grant - oferta Stowarzyszenia Sportowego KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w dniu 1 sierpnia br., na okres siedmiu dni - zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U.2016.239) zamieszcza się na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.swierklany.pl, ofertę Stowarzyszenia Sportowego KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta złożona została w trybie tzw. „małego grantu” i nosi tytuł: „Organizacja Maratonu MTB w Gminie Świerklany”.

Uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty można składać na adres mailowy rip@swierklany.pl lub pocztowy: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice (liczy się data wpływu pisma) do dnia 8 sierpnia br.

Oferta Stowarzyszenia dostępna jest tutaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2016 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 408
12 sierpnia 2016 10:59 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
01 sierpnia 2016 11:14 (Grzegorz Nogły) - Zmiana treści zakładki.
01 sierpnia 2016 11:14 (Grzegorz Nogły) - Dodanie nowej zakładki.