Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Świerklany zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.swierklany.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-11-19
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2019-11-19

Treści lub funkcje niedostępne:

 1. Pliki PDF (powód: część plików nie jest dostępnych cyfrowo,)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Krzysztof Gąsior , adres e-mail: bariera@swierklany.pl , telefon: 32 432 75 20.

Informacja zwrotna

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, jak również w przypadku innych problemów, na przykład z dostępnością architektoniczną, prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są: Krzysztof Gąsior – tel. 32 432 75 20; kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 432 75 00;

- adres poczty elektronicznej bariera@swierklany.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

 • Budynek Urzędu Gminy Świerklany

  Wejście do budynku możliwe jest z dwóch stron budynku:

  • wejście od strony ul. Kościelnej – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schody);
  • wejście od strony ul. Kościuszki – dostęp z poziomu chodnika, prowadzący do pomieszczeń Kancelarii Ogólnej, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich, Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referatu Podatków oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie ma konieczności korzystania z pochylni.
 • Budynek przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach - siedziba GOKiR-u, sali bankietowej, filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (policja, remiza)

  Budynek posiada kilka wejść usytuowanych z kilku stron budynku - od ul. Strażackiej i Piekarniczej. Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze jest swobodny - z poziomu drogi. Obiekt wyposażony jest ponadto w schody wewnętrzne prowadzące na piętro budynku oraz windę zewnętrzną, umiejscowioną z przodu, od strony parkingu, pozwalającą na skomunikowanie parteru z wyższą kondygnacją.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  Wejścia usytuowane są z jednej strony budynku - od ul. Kościelnej. Obiekt wyposażony jest w schody oraz dwie windy: zewnętrzną, umiejscowioną z boku budynku oraz wewnętrzną, pozwalającą na skomunikowanie parteru z wyższymi kondygnacjami.

 • Budynek przy ul. Prostej 2 w Jankowicach - siedziba Śląskiej Galerii Malarstwa "Jan" oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

  Wejście do ww. instytucji możliwe jest z jednej strony budynku - od ul. Prostej. Do budynku tego prowadzi kilka schodów. Możliwość korzystania z platformy pojawia się po wejściu do obiektu - na parterze zamontowane zostało specjalne urządzenie, które służy do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (możliwość dotarcia do pomieszczeń na dole- m.in. wioski internetowej, brak możliwości dotarcia na piętro, gdzie mieści się galeria - tradycyjne schody).

Dostosowanie korytarzy

 • Budynek Urzędu Gminy Świerklany

  Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Budynek przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach - siedziba GOKiR-u, sali bankietowej, filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (policja, remiza)

  Korytarze w większości przypadków dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  Korytarze w większości przypadków dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Budynek przy ul. Prostej 2 w Jankowicach - siedziba Śląskiej Galerii Malarstwa "Jan" oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

  Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie wind

 • Budynek Urzędu Gminy Świerklany

  Winda dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich.

 • Budynek przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach - siedziba GOKiR-u, sali bankietowej, filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (policja, remiza)

  1 winda zewnętrzna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  2 windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  Korytarze w większości przypadków dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Budynek przy ul. Prostej 2 w Jankowicach - siedziba Śląskiej Galerii Malarstwa "Jan" oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

  Brak windy w budynku.

Dostępność platform

 • Budynek przy ul. Prostej 2 w Jankowicach - siedziba Śląskiej Galerii Malarstwa "Jan" oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

  Możliwość korzystania z platformy pojawia się po wejściu do obiektu - na parterze zamontowane zostało specjalne urządzenie, które służy do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (możliwość dotarcia do pomieszczeń na dole- m.in. wioski internetowej, brak możliwości dotarcia na piętro, gdzie mieści się galeria - tradycyjne schody).

Dostępność informacji głosowych

 • Budynek Urzędu Gminy Świerklany

  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

 • Budynek przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach - siedziba GOKiR-u, sali bankietowej, filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (policja, remiza)

  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

 • Budynek przy ul. Prostej 2 w Jankowicach - siedziba Śląskiej Galerii Malarstwa "Jan" oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Dostępność pętli indukcyjnych

 • Budynek Urzędu Gminy Świerklany

  W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

 • Budynek przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach - siedziba GOKiR-u, sali bankietowej, filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (policja, remiza)

  W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

 • Budynek przy ul. Prostej 2 w Jankowicach - siedziba Śląskiej Galerii Malarstwa "Jan" oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

  W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Dostosowanie parkingów

 • Budynek Urzędu Gminy Świerklany

  W budynku Urzędu Gminy Świerklany mieszczą się również: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, które stanowią jeden duży obszarowo kompleks. Do budynku urzędu prowadzą dwa wjazdy - jeden od ul. Kościelnej, drugi od ul. Kościuszki, gdzie urządzono parkingi dla klientów instytucji oraz pracowników, wyznaczając także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynek przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach - siedziba GOKiR-u, sali bankietowej, filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (policja, remiza)

  Istnieje duży parking dla klientów ww. instytucji oraz pracowników, posiadający także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  Istnieją dwa parkingi dla klientów ww. instytucji oraz pracowników, posiadające także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

 • Budynek przy ul. Prostej 2 w Jankowicach - siedziba Śląskiej Galerii Malarstwa "Jan" oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

  Istnieje parking dla klientów ww. instytucji oraz pracowników, posiadający także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

 • Budynek Urzędu Gminy Świerklany

  Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego referatu lub biura (również z psem asystującym) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy UG

 • Budynek przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach - siedziba GOKiR-u, sali bankietowej, filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (policja, remiza)

  Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia (również z psem asystującym) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy poszczególnych instytucji.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia (również z psem asystującym) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy poszczególnych instytucji.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

 • Budynek przy ul. Prostej 2 w Jankowicach - siedziba Śląskiej Galerii Malarstwa "Jan" oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

  Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia (również z psem asystującym) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy GZWiK oraz Galerii.

Dostępność tłumacza języka migowego

 • Budynek Urzędu Gminy Świerklany

  W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych (dyplomowanych tłumaczy), jednakże Urząd Gminy przeszkolił niektórych pracowników w zakresie podstaw języka migowego.

 • Budynek przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach - siedziba GOKiR-u, sali bankietowej, filii Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (policja, remiza)

  W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

 • Budynek przy ul. Kościelnej 19 w Jankowicach - siedziba Klubu Seniora działającego pod egidą GOKiR-u, sali bankietowej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z działalnością Gminy (przychodnia, remiza, poczta)

  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

 • Budynek przy ul. Prostej 2 w Jankowicach - siedziba Śląskiej Galerii Malarstwa "Jan" oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

  W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

Zdjęcia dostępności architektonicznej

Budynek Urzędu Gminy w Świerklanach – budynek użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 85 w Świerklanach
Winda w budynku urzędu gminy dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją większości plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Aplikacje mobilne

Udostępniamy nastepujące aplikacje mobilne:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2019 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Chojecki
Ilość wyświetleń: 823
27 października 2020 14:54 (Damian Chojecki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 maja 2020 14:52 (Damian Chojecki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 maja 2020 14:49 (Damian Chojecki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.