Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Świerklany zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.swierklany.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-11-19
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2019-11-19

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Pliki PDF (powód: część plików nie jest dostępnych cyfrowo,)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Magdalena Sawina , adres e-mail: bariera@swierklany.pl , telefon: 32 43 27 527.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Magdalena Sawina, bariera@swierklany.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (032) 43 27 527 w godzinach pracy urzędu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Świerklany, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres ug@swierklany.pl

Postępowanie odwoławcze

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją większości plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Aplikacje mobilne

Udostępniamy nastepujące aplikacje mobilne:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2019 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Chojecki
Ilość wyświetleń: 234
30 stycznia 2020 20:37 (Damian Chojecki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
30 stycznia 2020 20:34 (Damian Chojecki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
30 stycznia 2020 08:33 (Damian Chojecki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.