Nabór pracowników

Wybierz rok

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko referent ds. dowodów osobistych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Beata Szulik zamieszkała w Świerklanach. Uzasadnienie: Przedłożone przez kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie - specjalność administracja...

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. dowodów osobistych

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Świerklany ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany II. Określenie stanowiska urzędniczego: Referent ds. dowodów osobistych III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów...

Wójt Gminy Świerklany ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora w Przedszkolu w Jankowicach

Wójt Gminy Świerklany ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora w Przedszkolu w Jankowicach. Termin składania dokumentów upływa 5 marca br. o godzinie 15.00. Wymagania wobec kandydatów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba...