Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Do zadań referatu należy w szczególności:

* prowadzenie całości spraw związanych przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem finansowym inwestycji realizowanych ze środków własnych i dotacji z wyjątkiem inwestycji drogowych, w tym przede wszystkim:
* przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzanie przetargów,
* nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
* współpraca merytoryczna w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,
* przygotowanie inwestycji i jej realizacja, w tym inwestycji na drogach gminnych,
* rozliczanie finansowe i rzeczowe inwestycji oraz sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej i przekazywanie na majątek użytkownika,
* przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków stanowiących własność Gminy oraz prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla tych budynków,
* prowadzenie remontów (bez bieżącego utrzymania) w budynkach stanowiących własność Gminy,
* współpraca z zakładami górniczymi, działającymi na terenie Gminy oraz instytucjami działającymi na rzecz Górnictwa i Gminy,
* prowadzenie spraw w zakresie szkód górniczych w obiektach gminnych,
* opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych.

Stanowiska

Stanowisko ds. rozliczania inwestycji - Kierownik Referatu

Stanowisko ds. inwestycji i współpracy z górnictwem

Stanowisko ds. inwestycji, remontów i rozliczeń

Stanowisko ds. inwestycji i remontów

Stanowisko d. zamówień publicznych

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5033
14 lutego 2019 16:31 (Damian Chojecki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko d. zamówień publicznych.
03 października 2017 10:48 (Grzegorz Nogły) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. inwestycji i remontów.
03 października 2017 10:48 (Grzegorz Nogły) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. inwestycji i remontów.