Referat Podatków

- prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
- prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i wyposażenia,
- wymiar podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- wymiar podatku od środków transportowych,
- prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
- proponowanie wysokości stawek niektórych podatków lokalnych i ich wymierzanie po uchwaleniu przez Radę,
- przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków i opłat,
- prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
- prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat,
- terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
- prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
- sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję dochodów Urzędu Gminy,
- prowadzenie spraw związanych z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
- prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury,
- sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
- wydawanie zaświadczeń

Stanowiska

Stanowisko ds. Wymiaru Podatków Lokalnych i Osób Prawnych

Stanowisko ds. Wymiaru Podatków Lokalnych

Stanowisko ds. obsługi kasy i rozliczania środków trwałych

Stanowisko ds. podatków i pomocy publicznej

Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2010 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 3624
04 czerwca 2018 10:31 Andrzej Majtyka - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. obsługi kasy i rozliczania środków trwałych.
04 czerwca 2018 10:30 Andrzej Majtyka - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. podatków i pomocy publicznej.
04 czerwca 2018 10:30 Andrzej Majtyka - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds obsługi kasy i rozliczania środków trwałych.