Referat Podatków

Referat Podatków wykonuje w szczególności następujące zadania:
- prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
- zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, wymiar i pobór podatku rolnego,
- proponowanie wysokości stawek niektórych podatków lokalnych i ich wymierzanie po uchwaleniu przez Radę,
- prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
- przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków i opłat,
- prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
- prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat,
- terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
- prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
- sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję dochodów Urzędu Gminy,
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
- prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych.

Stanowiska

Stanowisko ds. Wymiaru Podatków Lokalnych i Osób Prawnych

Stanowisko ds. Wymiaru Podatków Lokalnych

Stanowisko ds. Obsługi Kasy Urzędu Gminy

Stanowisko ds. podatków, pomocy publicznej i środków trwałych

Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2010 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 3168
03 października 2017 10:50 Grzegorz Nogły - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej.
03 października 2017 10:50 Grzegorz Nogły - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej .
14 stycznia 2014 14:18 Grzegorz Nogły - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.