Referat Podatków

- prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
- wymiar podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- wymiar podatku od środków transportowych,
- prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
- proponowanie wysokości stawek niektórych podatków lokalnych i ich wymierzanie po uchwaleniu przez Radę,
- przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków i opłat,
- prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
- prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat,
- terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
- prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
- sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję dochodów Urzędu Gminy,
- prowadzenie spraw związanych z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
- prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury,
- sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
- wydawanie zaświadczeń

Stanowiska

Stanowisko ds. Wymiaru Podatków Lokalnych Osób Prawnych

Stanowisko ds. Wymiaru Podatków Lokalnych

Stanowisko ds. obsługi kasy

Stanowisko ds. podatków i pomocy publicznej

Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej

Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2010 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 4137
03 września 2020 16:45 (Andrzej Majtyka) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
03 września 2020 16:43 (Andrzej Majtyka) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
03 września 2020 16:42 (Andrzej Majtyka) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. obsługi kasy.