Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

Do głównych zadań realizowanych przez Inspektora ds. Obsługi Rady Gminy, należy:

- przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady Gminy,
- prowadzenie rejestrów uchwał i innych dokumentów Rady Gminy oraz zarządzeń wójta gminy,
- obsługa narad organizowanych przez wójta gminy,
- przedkładanie wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej właściwych uchwał Rady Gminy i zarządzeń wójta.

Stanowiska

ds. Obsługi Rady Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2706
11 czerwca 2019 08:12 Damian Chojecki - Dodanie stanowiska: ds. Obsługi Rady Gminy.
15 maja 2018 14:56 Grzegorz Nogły - Zmiana danych jednostki.
03 października 2017 10:49 Grzegorz Nogły - Zmiana danych jednostki.