Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Zakres zadań realizowanych na stanowisku wynika z następujących aktów prawnych:

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP,
- ustawa o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa o ochronie informacji niejawnych.

Do zadań realizowanych na stanowisku należą zadania dotyczące spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony ludności, zabezpieczenia kryzysowego, realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową i BHP, prowadzenie kancelarii tajnej.

Stanowiska

Inspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2237
12 marca 2008 11:24 Administrator - Dodanie stanowiska: Inspektor.
12 marca 2008 11:23 Administrator - Utworzenie jednostki.