Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Referendum gminne - 06.01.2013r.

Referendum gminne - 06.01.2013r.

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany

Świerklany, dnia 21.11.2012r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko