Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A" Jankowice Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „C" Świerklany G&oa

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie, wydrukowanie i dostarczenie plakatów w ramach projektu „Na polsko – czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” współfinansowanego przez Unię Europejską oraz budżet państwa w ramach Programu INTERREG V-A Re

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 €. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ( art. 4 pkt 8 ). Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i wdrożenie platformy e-learningowej dla uczestników projektu pn. „Edukacja bez barier” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 €. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ( art. 4 pkt 8 ). Zapytanie ofertowe Załącznik 1