Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Świerklany ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Konsultacje społeczne trwają od 19.01.2018 r. do 17.02.2018 r. i będą prowadzone...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powaitu Rybnik do węzła Świerklany. Treść Obwieszczenia

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A" Jankowice Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „C" Świerklany G&oa

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie, wydrukowanie i dostarczenie plakatów w ramach projektu „Na polsko – czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” współfinansowanego przez Unię Europejską oraz budżet państwa w ramach Programu INTERREG V-A Re

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 €. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ( art. 4 pkt 8 ). Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i wdrożenie platformy e-learningowej dla uczestników projektu pn. „Edukacja bez barier” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 €. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ( art. 4 pkt 8 ). Zapytanie ofertowe Załącznik 1