Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na "Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu w Jankowicach - część 3 - urządzenia zabawowe (zjazd linowy i plac zabaw z piaskownicą - fabryka piasku)+ tablica regulaminowa".

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (wersja edytowalna) Załącznik nr 2 - Ogólne warunki umowy Załącznik nr 3 - Plan zagospodarowania 1 - urządzenia zabawowe Załącznik nr 4 - Plan zagospodarowania 2- urzadzenia zabawowe Załącznik nr 5 - projekt budowlano wykonawczy

Zaproszenie do składania ofert "Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu w Jankowicach - część 1 - budowa piłkochwytów".

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (wersja edytowalna) Załącznik nr 2 - Ogólne warunki umowy Załącznik nr 3 - Plan zagospodarowania 1 - piłkochwyty Załącznik nr 4 - Plan zagospodarowania 2- piłkochwyty

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powaitu Rybnik do węzła Świerklany. Treść Obwieszczenia

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A" Jankowice Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „C" Świerklany Górne Projekt planu wraz...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie, wydrukowanie i dostarczenie plakatów w ramach projektu „Na polsko – czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” współfinansowanego przez Unię Europejską oraz budżet państwa w ramach Programu INTERREG V-A Re

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 €. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ( art. 4 pkt 8 ). Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i wdrożenie platformy e-learningowej dla uczestników projektu pn. „Edukacja bez barier” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 €. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ( art. 4 pkt 8 ). Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6