Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH NA KADENCJĘ 2020-2023

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach pismem z dnia 27.04.2020r. na podstawie art. 168 ustawy z dnia 7 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 365 ze zm.) zwrócił się do Rady Gminy Świerklany o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2020-2023 poprzez dokonanie wyboru 1 ławnika...

Nabór uzupełniający skład członków do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór uzupełniający skład członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustalenia jego regulaminu. 2. Komitet Rewitalizacji...