Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH NA KADENCJĘ 2020-2023

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH NA KADENCJĘ 2020-2023 Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zawnioskował o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2020-2023 poprzez dokonanie dodatkowo wyboru...

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. na terenie Gminy Świerklany

Gminny Komisarz Spisowy Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z2019r. poz. 1728) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. na te

obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice – Etap I"

Przystąpienie do sporządzania „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice – Etap I"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 873/14 i 876/19 położone w Jankowicach przy ul. Korfantego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - pomieszczenia na parterze budynku położonego w Jankowicach przy ul. Świerklańskiej 54