Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - części działek nr : 1792/109 położonej w Świerklanach przy ul. Ks. Ligonia oraz 1623/155 położonej w Świerklanach przy ul. Strażackiej.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. na terenie Gminy Świerklany

Gminny Komisarz Spisowy Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z2019r. poz. 1728) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. na te

obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice – Etap I"

Przystąpienie do sporządzania „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice – Etap I"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 873/14 i 876/19 położone w Jankowicach przy ul. Korfantego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - pomieszczenia na parterze budynku położonego w Jankowicach przy ul. Świerklańskiej 54