Aktualności

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust. 1 i 1a ww. ustawy wystąpiono pismem z dnia 11.06.2018 r. znak: RGP.6722.0001.2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz pismem z dnia 11.06.2018 r. znak: RGP.6722.0001.2018 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I.

Pismem z dnia 4 lipca 2018 r. znak: WOOŚ.410.296.2018.PB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu.

Pismem z dnia 9 lipca 2018 r. znak: ONS-ZNS.522.21.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu ww. zmiany planu.

Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia przedmiotowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2018 16:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 438
26 lipca 2018 16:51 (Grzegorz Nogły) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)