RODO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Klauzula informacyjna dot. korespondencji prowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej (e-mail)

Klauzula informacyjna dot. korespondencji prowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej (e-mail) Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...

Inspektor Ochrony Danych

Zarządzeniem nr W.0050.143.2018 Wójta Gminy Świerklany w Urzędzie Gminy Świerklany wyznaczono: Inspektora Ochrony Danych (IOD) Funkcję IOD pełni Joanna Dubiel dane kontaktowe: tel. 32 43 27 521 e-mail: iod@swierklany.pl zastępcę Inspektora Ochrony Danych (zastępca IOD) Funkcję zastępcy IOD pełni Andrzej Majtyka dane kontaktowe: ...

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o...

Klauzula informacyjna dla klientów urzędu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L...