Taryfy za wodę i ścieki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Decyzja GL.RET.070.7.176.2018

Taryfa za wodę i ścieki dot. gminy Świerklany, wnioskodawca: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach z/s w Jankowicach, ul. Prosta 2, 44-264 Jankowice obowiązująca od 29.06.2018 przez okres 3 lat.