Zarządzenia (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie W.0050.49.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie W.0050.49.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie nr W.0050.48.2020r z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2020-2024

Zarządzenie nr W.0050.48.2020r z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2020-2024

Zarządzenie nr W.0050.41.2020r z dnia 11.03.2020 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020

Zarządzenie nr W.0050.41.2020r z dnia 11.03.2020 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020