Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedmiot działalności i kompetencje

Do zakresu działania Wójta należy w szczególności: 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu. 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz. 3. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. 4. Upoważnienie zastępcy i pracowników Urzędu do załatwiana spraw w jego imieniu. 5. Wykonywanie...