Zadania i zamierzenia na przyszłość

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zadania inwestycyjne przewidziane na 2010 r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej - Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII-1, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach 3. Budowa zaplecza...

Zamierzenia programowe jakie mam zamiar zrealizować, a zarazem będące podstawą planowania budżetowego na następne lata.

Miarą dobrego gospodarowania publicznymi pieniędzmi i troski o dobro Gminy w dniu dzisiejszym jest ilość środków pozyskanych z tak zwanych funduszy pomocowych. Będę kontynuował działania zawarte w wieloletnim planie rozwoju Gminy. Atrakcyjność Gminy rozumiem w kategoriach: miejsca w którym chce się mieszkać, jakości...