Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i remontów

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-264 Jankowice ul. Świerklańska 54. II.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych...

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na st. referenta ds. meldunkowych

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. meldunkowych wybrana została Pani Magdalena Sawina zamieszkała w Świerklanach. Treść informacji

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

Wójt Gminy Świerklany informuje, że nabór na stanowisko podinspektora ds. meldunkowych nie został rozstrzygnięty z uwagi na fakt, iż żaden z kandydatów nie przeszedł pozytywnie procesu rekrutacji. Szczegóły poniżej. Informacja

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

I. Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-264 Jankowice ul. Świerklańska 54. II. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych...

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji, remontów i rozliczeń

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-264 Jankowice ul. Świerklańska 54. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych...