Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach nie została wybrana żadna osoba. Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko: Informatyk

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko: Informatyka wybrany został p. Andrzej Majtyka Informacja o wynikach naboru

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na stanowisko informatyka

I. Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-264 Jankowice ul. Świerklańska 54. II. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. III. Zakres podstawowych zadań: Prowadzenie spraw związanych...

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko: Podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych inwestycyjnych

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko: Podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych inwestycyjnych wybrana została p. Aneta Niemiec Informacja o wynikach naboru

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych inwestycyjnych

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-264 Jankowice ul. Świerklańska 54. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych...

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na kierownicze stanowisko: Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach

Wójt Gminy Świerklany informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko: Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach wybrany został p. Kamil Gąsior Informacja o wynikach naboru

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na kierownicze stanowisko: Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach ul. Boryńska 4, 44-266 Świerklany. II. Określenie stanowiska urzędniczego: Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Informuję, że wskaźnik...