Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } H1 { text-align: center; page-break-after: avoid } H1.western { font-family: "Verdana", sans-serif; font-size: 14pt } H1.cjk { font-size: 14pt } H2 { text-align: center; page-break-after: avoid } H2.western { font-family: "Verdana", sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: bold } H2.cjk...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY RGP.III.DF. 7624 – 06 / 09 z dnia 12.10.2009 r. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu Informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami ) oraz art....