Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025”

Wójt Gminy Świerklany ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025”. Konsultacje te będą prowadzone w dniach 30.08.2017 r. – 28.09.2017 r., w następujących formach: 1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej...

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany zamieszczane będą pod adresem:

http://swierklany.pl/43-uncategorised/2137-gminny-program-rewitalizacji2017

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Świerklany: Treść ogłoszenia