Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Do dnia 12 sierpnia br. można zgłaszać sugestie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Zarządzenie...

Konsultacje projektów uchwał

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie: - ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany, - ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, - określenia trybu i sposobu powoływania...