Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Świerklany: Treść ogłoszenia

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Do dnia 12 sierpnia br. można zgłaszać sugestie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Zarządzenie...