Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Do dnia 12 sierpnia br. można zgłaszać sugestie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. ...

Konsultacje projektów uchwał

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie: - ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany,

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane Dz. U t.j. Nr 243 poz.1623 z dnia 12.11.2010 podaje się do publicznej wiadomości informacje, iż dnia 13 stycznia 2011r. Starosta Rybnicki wydał dla Gminy Świerklany decyzję o pozwoleniu na "Budowę oświetlenia ulicy" na działkach położonych w Świerklanach przy ul. Łokietka....