Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości - działki nr 2326/4 stanowiącej własność Gminy.

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERKLANY OGŁASZA

 

przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości

- działki nr 2326/4 stanowiącej własność Gminy.

 

I. Informacje o działce

- księga wieczysta GL1Y/00082659/4;

- jednostka rejestrowa nr 1107;

- powierzchnia 0,0079 ha;

- działka jest niezabudowana, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej,

kanalizacyjnej oraz gazowej , nieogrodzona, leży bezpośrednio przy drodze

gminnej – bocznej od ul. Plebiscytowej posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu;

- przeznaczenie nieruchomości - „ C 10 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.”

- działka ze względu na swoją powierzchnię nie nadaje się do samodzielnej zabudowy

mieszkaniowej.

 

II. Cena wywoławcza netto – 5 000zł.

 

III. Obciążenia nieruchomości

- w dziale III księgi wieczystej są zapisane obciążenia - służebności drogowe prawo

czerpania wody i służebność przesyłu, nie dotyczące przedmiotowej działki;

 

 

IV. Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 

V. Termin i miejsce przetargu - 14 kwietnia 2016r. o godz. 1000 w sali nr 28

na I piętrze budynku Urzędu Gminy Świerklany.

 

VI. Wadium

Wadium w wysokości 800 zł należy wnieść do dnia 11 kwietnia 2016r.

gotówką w Kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świerklany: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 39 8470 0001 2001 0012 9323 0005.

Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu

przetargu. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny

nabycia nieruchomości.

 

VII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zwycięzca przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie spisania umowy, podanym w zawiadomieniu . Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

VIII. Pozostałe informacje

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany w dniu 12.04.2016 r.

Ceną nabycia nieruchomości będzie wylicytowana cena netto powiększona o podatek VAT.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Szczegółowe informacje są dostępne w UG Świerklany w pok. 14, tel. 032 4327513.

 

Świerklany dnia 10.03.2016r.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2008 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 14678
11 marca 2016 09:45 (Grzegorz Nogły) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2014 08:59 (Grzegorz Nogły) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2008 08:18 (Grzegorz Nogły) - Utworzenie dokumnetu.