Oferty inwestycyjne

Strefa Przemysłowa

 


Na terenie sołectwa Świerklany Górne przy ul. Przemysłowej znajduje się obszar Strefy Przemysłowej.  Zgodnie z planem zagospodarowania przStrefa przemysłowaestrzennego Gminy oznaczony jest symbolami: C82P, UR, U1, KS (tereny przemysłu, usług rzemiosła, usług innych, stacji paliw). Na tym terenie mogą być realizowane przedsięwzięcia gospodarcze z zakresu drobnego przemysłu, rzemiosła produkcyjnego i usługowego lub inne, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy.

Aktualnie na strefie przemysłowej ma swoje siedziby kilka zakładów przemysłowych o różnym zakresie działalności.
Tereny posiadają dostęp do infrastruktury technicznej:

  • energia elektryczna - oświetleniowa i siłowa,
  • wodociąg - linia ziemna,
  • gazociąg - istnieje możliwość wykonania przyłącza,
  • istnieje możliwość podłączenia do istniejącej oczyszczalni ścieków,
  • bardzo dobry dojazd do działek ulicą Przemysłową.

Działki w granicach strefy są własnością osób prywatnych - są to aktualnie w większości grunty uprawne.
Księga wieczysta dla wymienionych działek prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Ewidencja gruntów gminy Świerklany prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31. Dodatkowych informacji na temat Strefy Przemysłowej udziela:

Urząd Gminy Świerklany
Referat Inwestycji, Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska
ul. Świerklańska 54, pok. nr 13, 44-264 Jankowice
tel. (32) 4327 513
e-mail: inwestycje@swierklany.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 800 do 1600
od wtorku do piątku od 730 do 1530

osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. Gospodarki Gruntami - Czesław Fydrych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2008 08:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 19441
19 września 2008 08:23 (Grzegorz Nogły) - Utworzenie dokumnetu.