Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Zakup w ramach projektu „Edukacje bez barier” nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.11.01.04-24-004E/15 w ramach Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego część 2 – pomocy dydaktycznych

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2016 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Winkler
Ilość wyświetleń: 784
10 października 2016 09:47 (Grzegorz Nogły) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 października 2016 09:47 (Grzegorz Nogły) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 października 2016 09:47 (Grzegorz Nogły) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)