Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Zakup dla Przedszkola nr 2 w Świerklanach w ramach projektu „Radosne przedszkole” nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.11.01.02-24-047G/16 w ramach Poddziałania 11.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: część 2 – pomocy dydaktycznych

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2016 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Nogły
Ilość wyświetleń: 656
23 listopada 2016 13:59 (Grzegorz Nogły) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2016 13:59 (Grzegorz Nogły) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2016 13:59 (Grzegorz Nogły) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)