Podatki i opłaty - archiwum

Informacja o podatkach lokalnych

Informacja o podatkach lokalnych:
Przypominamy o terminach płatności podatków lokalnych w 2007 roku:

  • od nieruchomości, rolnego i leśnego: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
  • od środków transportowych: 15 lutego i 15 września
  • od posiadania psów: 15 maja lub do 15-tego każdego pierwszego miesiąca kwartału w któym weszło sie w posiadanie psa

Wpłaty podatków
Podatki można wpłacać - nie ponosząc dodatkowych opłat:

  • w kasie urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu
  • u sołtysów
  • w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój

Deklaracje i informacje na podatki dostępne są na stornie internetowej URzędu Gminy (BIP) oraz w Urzędzie Gminy pokój nr 24
Podatek od środków transportowych
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 lutego 2007 r. deklaracji podatkowej na podatek od środków transportowych o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojazdach (DT-1/A) na drukach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 (Dz.U. Nr 232, poz. 1969).
Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 24 lub na stronie internetowej.
Informacje o stawkach podatku dostępne sa na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń (I piętro) Urzędu Gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2005 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1044
20 grudnia 2006 13:38 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
02 grudnia 2005 13:14 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
13 stycznia 2005 12:36 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu