Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Znak sprawy: DLI-III.7621.2.2019.MM.15(DLI-III.6621.12.2018.MM)

dot. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany"

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru...

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach. Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie zostałą zatrudniona żadna osoba. Uzasadnienie: Wpłyneły trzy oferty pracy. Po weryfikacji dokumentów stwierdzono,...

Oferta pracy

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach. Miejsce pracy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 44-266 Świerklany ul. Strażacka 1. Zakres zadań: 1. Zarządzanie Zakładem Gospodarki Komunalnej, do którego zadań...

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach...

Stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach. Miejsce pracy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 44-266 Świerklany ul. Strażacka 1. Zakres zadań: 1. Zarządzanie Zakładem Gospodarki Komunalnej, do którego zadań zgodnie ze statutem należy min: a) wywóz odpadów komunalnych oraz zarządzanie...

Informacja o wynikach naboru

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach 44-266 Świerklany ul.Strażacka 1 informuje że : w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych została wybrana Pani Danuta Bluszcz zamieszkała w Jankowicach . Uzsadnienie wyboru : Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte...