Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Świerklany